Vores arbejde

Vores arbejde

TC Taastrup-Klippen er et kristent socialt arbejde blandt nogle af de mest udsatte mennesker i Storkøbenhavn. Vi hjælper stofmisbrugere, prostituerede og alkoholikere, som ofte er yderligere presset i deres situation af hjemløshed og psykiske udfordringer.

TC Taastrup-Klippen driver et værested i Taastrup for ovenstående målgruppe. Værestedet har åbent 3 dage om ugen, hvor man kan komme og spise, få nyt tøj, soveposer, et bad samt gode samtaler og hyggeligt fællesskab. Alt vi serverer er gratis.

Derudover har vi et aktivt opsøgende gadeplansarbejde på Vesterbro i København (ved Mændenes Hjem på Istedgade, Reden, ved stofindtagelsesstederne ”Skyen” og ”H17”), i Hvidovre ved misbrugscentret KABS og i Albertslund.

Vi tilbyder rådgivning/coaching (en-til-en samtaler) baseret på respekt og anerkendelse og hvor der er fokus på hjælp til selvhjælp og langvarige livsstilsændringer.

Formål

TC Taastrup-Klippens formål er, gennem det opsøgende arbejde på gaden samt arbejdet i værestedet, at hjælpe og motivere vores målgruppe til at starte et nyt liv uden misbrug – et resocialiseret liv med arbejde netværk og familie samt at tilbyde socialt udsatte mennesker en personlig støtte- og omsorgsindsats, hvor der i et gensidigt tæt samarbejde skabes et overblik over udfordringer, hjælpebehov og offentlige tilbud, og hvor TC Taastrup-Klippen kan indtage en kvalificeret bisidderrolle ved mødet.

Vores arbejde i Storkøbenhavn er unikt, idet vi ud over omsorgsarbejdet har et kontaktskabende
gadeplansarbejde, som har til formål at fokusere indsatsen på de mennesker, som ønsker en forandring i deres liv. Disse mennesker hjælper vi ihærdigt til at få et nyt liv uden misbrug og hjemløshed.

Alle de mennesker vi kommer i kontakt med, giver vi omsorg, tilbyder støtte og vi forsøger at tænde et håb om, at livet kan leves anderledes. Gennem en bred vifte af aktiviteter og tilbud, motiveres mange til at komme i behandling og således komme ud af deres misbrug og/eller prostitution, hjemløshed og ikke mindst ensomhed. For dem som aldrig kommer i behandling, tilbyder vi fortsat venskab og netværk.

Målgruppe

Målgruppen er socialt udsatte borgere med misbrug, (alkohol, narkotika, medicin), og prostitution og som ofte også kæmper med psykiske og psykosociale problemer, hjemløshed, ensomhed, kriminalitet m.v. Vi har et særligt fokus på de hårdest ramte stofmisbrugere. Målgruppen har massive sociale, personlige, helbredsmæssige og økonomiske problemer. Mange døjer ligeledes med forskellige diagnoser og udfordringer såsom depression, skizofreni, panikangst eller PTSD.

Vores besøgende er i alle aldersgrupper, men hovedparten er mellem 25 og 65 år, og vi ser flere og flere unge. Kønsfordelingen i TC Taastrup-Klippen er 80 % mænd og 20 % kvinder.

På årsbasis vil vi have kontakt til mere end 150 forskellige mennesker. Vi fokuserer på kvalitet frem for kvantitet i vores arbejde. Vi arbejder med den tætte relation til mennesker, så det enkelte menneske hjælpes på bedste vis til rehabilitering og derigennem får en langt bedre livskvalitet uden misbrug og hjemløshed.

Image

TC Taastrup-Klippen
Ahornvej 3
2630 Taastrup

T: 2681 2181
jefu@tctaastrup-klippen.dk

CVR nr.: 26908264

Medlem af landsforeningen Teen Challenge Danmark

Privatlivs- og cookiepolitik

Handelsbetingelser

Åbningstider på Værestedet:

- mandag kl. 13.00-15.00 
- tirsdag kl. 10.00-12.00 (individuelle samtaler)
- torsdag kl. 18.00-21.00
- søndag kl. 10 (efter aftale)

Donation

Følg os på Facebook

Facebook