Behandling og rehabilitering

Vores indsats skal føre til at hjælpe og motivere vores målgruppe til at starte et nyt liv uden misbrug – et resocialiseret liv med arbejde, netværk og familie.

Vi har fra 2018-2020 hjulpet 10 mennesker fra målgruppen til at komme i behandling, og således ud af deres hjemløshed og misbrug. Mange andre mennesker giver vi medmenneskelig støtte og omsorg og tænder et håb om, at livet kan leves anderledes. For dem, der aldrig kommer i behandling, gør vi livet lidt mere tåleligt at leve.

Arbejdet består typisk af følgende 4 faser:

  1. Gennem det opsøgende gadeplansarbejde får vi kontakt og skaber tillid.
  2. Der sker en afklarings- og motivationsfase både via gadearbejdet og i værestedet.
  3. Brugeren kommer i behandling på et privat eller kommunalt behandlingscenter, og udsluses via netværkog samarbejdspartnere, som vi er en del af.
  4. Den tidligere misbruger hjælpes til et liv med arbejde/uddannelse, netværksgruppe, venner, et aktivt fritidsliv etc. og kontakten- til den nu tidligere misbruger, fastholdes.

TC Taastrup-Klippen er en del af Teen Challenge Danmark og samarbejder bl.a. med Betesda Rehabilitering i Kibæk ved Brande vedr. døgnbehandling.

Betesda tilbyder mere end afrusning. Betesda er livsforvandlende.

Hvis du er motiveret til en samtale vedr. behandling, hjemløshed eller lign., er du altid meget velkommen til at kontakte os.