Kerneværdier

Vores arbejde bygger på følgende kerneværdier for medarbejderne:

1

Integritet

Arbejde med stor dygtighed.
2

Medfølelse

Arbejde sammen og støtte hinanden for at yde støtte til dem, der søger hjælp.
3

Relation til samfundet

Støtte, hjælpe og have fællesskab med andre og deltage i livet i det omkringliggende samfund.
4

Vision

At kunne se længere end den nuværende situation, at have udsyn, og se, hvor vi bevæger os hen.
5

Forvalteransvar

Ansvarsfuld forvaltning af de ressourcer, som vi har fået ansvar for.
6

Omsorg

At vi skal tage os af mennesker, der har brug for at blive løst fra et misbrug eller er i nød, hvor det højeste mål er at bringe andre til succes.